Thông tin liên hệ Trường THCS Canh Nậu 

Địa chỉ: Xã Canh Nậu - Yên Thế - Bắc Giang

Số điện thoại: 0945735161

mail: c2canhnauyt.bacgiang@moet.edu.vn